Cecília Yao 姚聰

學術背景

  • 2015年:畢業於澳門大學葡語系,獲得葡萄牙語言及文化專業碩士學位
  • 2010年:畢業於澳門大學葡語系,獲得葡萄牙語專業學士學位

 

職業歷程

  • 2013年至今:Riquito Advogados翻譯員
  • 2012年:澳門國際研究所翻譯員
  • 2010年至2012年:澳門大學葡語系助教

 

語言

  • 中文(普通話和廣東話)、葡萄牙語及英語